لطفا فیلدهای مورد نیاز برای محاسبات تکمیل نمایید و سپس دکمه محاسبه را کلیک کنید.

محاسبه آنلاین و تخمین زمان تقریبی زایمان

ماه روز سال
تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی:
متوسط طول دوره قاعدگی: (22 تا 40) (حالت طبیعی 28 روز)
تاریخ تقریبی حاملگی:
تاریخ تقریبی زایمان:
سن بارداری: